Reijmyre glasbruk. POTTERY 2019-11-14

Reijmyre Glass Identification Guide

Reijmyre glasbruk

Det var möjligt, då Josua Kjellgren uppfunnit en gasklocka en sorts gengasanläggning som sparade sju till åtta kubikfamnar ved per dag, men som också möjliggjorde förbränning av torv och dylikt som han hade fått patenträtt till. Som bränsle användes ved och torv, samt sågavfall. Knappt ett sekel efteråt, 1477, var det åter i klostrets ägo. The name is a of the founders' surnames, Ko skull + Sta el. Den senare blev ny vd.

Next

Reijmyre

Reijmyre glasbruk

See more ideas about Sweden, Glass and Glass art. If you have photos, descriptions, contact information, social media handles, etc. Johan Jacob Graver hade dock själv inte det kapital som erfordrades, varför han skrev kontrakt med friherre från i. Strax före var över 100 man av den gamla arbetarstammen åter sysselsatta vid glasbruket. I juni 1810 alltså innan privilegierna beviljats skrevs kontrakt med Johan Gleisner att denne skulle leda anläggandet av det nya bruket och därefter som hyttmästare leda tillverkningen.

Next

Glassies

Reijmyre glasbruk

See more ideas about Sweden, Glass and Glass art. Reijmyre Glass Identification Guide + Gallery Reijmyre was founded in Sweden in 1810 by Johan Jacob Graver. Some light scratches on bottom and some wear to silver foil Reijmyre stickers. Skorstenen på hyttan är byggd på 1870-talet. From the 1840s, the factory was at the forefront of new trends and technical developments, producing , and in the 1880s setting up a new glass-cutting workshop. Under de första decennierna tillverkades ett rikt och mångskiftande urval av det tidiga 1800-talets mest populära glasformer. In 1908, Alf Wallander and Axel Enoch Boman, joined Reijmyre.

Next

Reijmyre

Reijmyre glasbruk

Graver, som av formuleringarna i bolagskontraktet att döma var initiativtagaren till glasbruket, var inte så framgångsrik i affärer och 1815 var von Ungern Sternberg ensam ägare till glasbruket. Företaget utvecklade bland annat samarbetet med största kunden , och började återigen att tillverka konstglas i jugendstil. Skogen såldes till och fastigheterna till privatpersoner. I sjön fraktade ångfartyget Gustav både varor och folk. . If the file has been modified from its original state, some details may not fully reflect the modified file.

Next

File:Glass worker, Reijmyre glasbruk, bluesun.net

Reijmyre glasbruk

In addition, the more this page is used, the more we will promote Reijmyre Glasbruk to other Inspirock users. En gemensam visade vilket sortiment som medlemmarna kunde erbjuda. Återigen skedde flera ägarbyten och kristider för glasbruket, men sedan mitten av 1990-talet har verksamheten varit stabil och framåtriktad, även om personalstyrkan är betydligt mindre än för ett sekel sedan. Han var intresserad av naturvetenskap och utbildad i kemi, fysik och geologi. Kring sekelskiftet 1900 fanns i Rejmyre tre ugnar på tillsammans 28 , som rymde cirka 500 kg smält glas vardera. Med tiden kom hemmanet att bestå av fyra hemmansdelar och lika många gårdar.

Next

Kosta Glasbruk

Reijmyre glasbruk

Dessa från början rödfärgade timmerbyggnader var bostadshus åt brukets glasblåsare och uppdelade i ett antal mindre lägenheter. During the early 20th century, Reijmyre produced high quality cameo glass. År 1900 uppfördes ett sliperi i och hade plats för 110 slipstolar. Under några år gjorde hyttmästaren Houbbert och glasblåsaren Ferdinand Schmidt också av glas, dessa såldes som julklappar i brukets bod i Stockholm. The Reijmyre glassworks is still in production today. The series sprung from a demand and a need for classic, timeless and functional objects to put flowers in. .

Next

Kosta Glasbruk

Reijmyre glasbruk

In 1978, the ceramics company Uppsala-Ekeby bought Reijmyre. I februari 2019 köptes glasbruket av paret Liselotte och Ronald Bengtsson, som dock redan 29 maj 2019 sålde glasbruket vidare till Ulf Rosén och Viktor Söderberg. Fem tidiga glaskonstnärinnor: , , , ,. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution. Length 27 cm, height 7 cm. Engelska magasinet, som syns längst till höger på denna bild från omkring 1905, uppfördes 1890 och var ursprungligen kontors- och packlokal.

Next

Reijmyre Glass Identification Guide

Reijmyre glasbruk

Great selection of unique glas ware and helpful staff. Tillverkning av en vas på Reijmyre glasbruk. Having merged with in , Kosta Glasbruk is still active today under the name of Kosta Boda. I oktober 2015 köptes glasbruket av Arnfinn Röste, det norska glasbruket Magnor och en tredjedel var. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

Next

Reijmyre Glasbruk (Rejmyre)

Reijmyre glasbruk

Brukets filial i , som anlades 1897, upphörde med verksamheten 1903 efter en omfattande brand samma år, hade därtill en ugn med 12 deglar av ovannämnda storlek, och utarbetade sålunda dagligen 15 ton smält glasmassa. Smålands museum i Växjö 1996:20-25. So glad that I found this place. Visitors to your site will appreciate you offering them help with planning their vacation. H 7,5 cm D 14,5 cm. Lennart Rosen took over in 1950, and hired designers including Johnny Mattsson, Paul Kedelv and Bert Kindaker. Kosta glasbruk Early production consisted of , and drinking.

Next

Kosta Glasbruk

Reijmyre glasbruk

The series sprung from a demand and a need for classic, timeless and functional objects to put flowers in. Båda hyttorna revs trots att en påkostad tillbyggnad hade skett strax för nedläggningen, bland annat ingick i rivningen två nybyggda glasugnar, som ännu inte var tagna i drift. Idag används denna byggnad som gästgiveri. H 7,5 cm D 14,5 cm. Wallander and Boman designed glass in Art Nouveau styles, trying to emulate its famous French examples like Gallé and Daum. In 1903, the company merged with the glassworks but both retained their own names and Kosta went on to maintain its reputation as one of the leading Swedish manufacturers with a range of fine and by distinguished designers such as , artistic director from 1950-1973. Hemmanet Rejmyre var länge ett bondehemman som ofta skiftade ägare.

Next